[1]
S. Göselová, M. Blažková, B. Holubová, L. Karamonová, a P. Rauch, „Imunodetekce v laterálním toku na membráně", Chem. Listy, roč. 108, č. 2, s. 114–119, úno. 2014.