[1]
L. Endlová, V. Vrbovský, Z. Navrátilová, a L. Tenkl, „Využití spektroskopie v blízké infračervené oblasti ve šlechtění řepky olejky", Chem. Listy, roč. 111, č. 8, s. 524–530, srp. 2017.