[1]
Z. Mužíková, J. Šiška, M. Pospíšil, a G. Šebor, „Fázová stabilita butanol-benzinových směsí", Chem. Listy, roč. 107, č. 8, s. 638–642, srp. 2013.