[1]
Ľ. Švorc, P. Tomčík, J. Svítková, M. Rievaj, a D. Bustin, „Analytické metódy na stanovenie kofeínu ako biologicky významnej látky", Chem. Listy, roč. 107, č. 7, s. 530–536, čvc. 2013.