[1]
A. Hájková, V. Vyskočil, a J. Barek, „Voltametrické stanovení stopových množství 2-aminofluoren-9-onu s předřazenou prekoncentrací analytu pomocí extrakce na tuhou fázi", Chem. Listy, roč. 107, č. 3, s. 234–240, bře. 2013.