[1]
D. Vavřinová a P. Matějka, „Možnosti využití technik povrchem zesílené vibrační spektroskopie při analýze přípravku Chamomilla vulgaris", Chem. Listy, roč. 107, č. 3, s. 245–249, bře. 2013.