[1]
R. Papoušek, P. Nováková, E. Marková, a P. Barták, „Analýza akrylamidu metodou GC-MS", Chem. Listy, roč. 107, č. 3, s. 255–260, bře. 2013.