[1]
J. Vysloužil, K. Dvořáčková, M. Kejdušová, a M. Rabišková, „Příprava léčivých mikročástic metodou odpařování rozpouštědla", Chem. Listy, roč. 107, č. 1, s. 16–23, led. 2013.