[1]
M. Sztalmachová, „Prostatický specifický antigen, metalothionein a caveolin-1 jako markery vzniku a rozvoje karcinomu prostaty", Chem. Listy, roč. 106, č. 11, s. 1075–1080, lis. 2012.