[1]
I. Machová, J. Zídková, D. Springer, V. Větvička, a M. Fusek, „Stanovení autoprotilátek proti prokathepsinu D v sérech onkologických pacientů", Chem. Listy, roč. 106, č. 8, s. 769–772, srp. 2012.