[1]
Š. Adámková a M. Petřivalský, „Vztah metabolismu a signálních funkcí oxidu dusnatého a polyaminů v rostlinách", Chem. Listy, roč. 106, č. 3, s. 166–173, bře. 2012.