[1]
Š. Eichler, M. Vosmanská, E. Hofmanová, a O. Mestek, „Analýza anorganických specií selenu s využitím HPLC a ICP/MS pro sledování mobility selenu v inženýrských bariérách jaderného úložiště", Chem. Listy, roč. 106, č. 3, s. 189–194, bře. 2012.