• Vol 109 No 1 (2015)

  Cena Karla Preise 2014

  Příběh záměny isomerů ve farmacii

  Řízené uvolňování léčiva

  Ethylrtuť - farmaceutické riziko

  Bulletin 

   

   

  Ročník 109

  CHLSAC 109 (1) 001-096 (2015)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 108 No S4 (2014)

  Cena Merck 2014

  5. - 6. února 2014

  Pardubice, Česká republika

  Zvláštní konferenční číslo

  Editoři: J. Barek, V. Vyskočil

   

  Ročník 108

  CHLSAC 108 (S4) s205-s280 (2014)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné), 1803-2389 (CD verze)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 108 No S3 (2014)

  21st Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry (YISAC 2014)

  25. - 28. června 2014

  Pardubice, Česká republika

  Zvláštní konferenční číslo

  Editor: R. Metelka 

   

  Ročník 108

  CHLSAC 108 (S3) s151-s204 (2014)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné), 1803-2389 (CD verze)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 108 No S2 (2014)

  22nd Conference on Isoprenoids

  Praha, Česká republika

  7. - 10. září 2014

  Sborník příspěvků

  Zvláštní konferenční číslo

  Editoři: R. Řápková, M. Jurášek, P. Drašar

   

  Ročník 108

  CHLSAC 108 (S2) s089-s150 (2014)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné), 1803-2389 (CD verze)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 108 No S1 (2014)

  Pokročilé teoretické a experimentální studie polymerních systémů

  Zvláštní tématické číslo

  Editoři: I. Kuřitka, K. Vaculíková 

   

   

   

  Ročník 108

  CHLSAC 108 (S1) s001-s088 (2014)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné), 1803-2389 (CD verze)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 108 No 12 (2014)

  Nanočástice deponované do kapalin

  Mikroemulze v restaurování památek

  Geochemie rtuti

  Náhradní sladidla jako polutanty

  Elicitiny

   

   

  Ročník 108

  CHLSAC 108 (12) 1101-1180 (2014)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 108 No 11 (2014)

  Kokrystalizační techniky

  Stanovení geneticky modifikovaných organismů

  Fotochemie polylaktidu

  Heterotrofní louhování

  Vhodné disperze polymerů v obalech léčiv

   

   

  Ročník 108

  CHLSAC 108 (11) 1017-1100 (2014)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 108 No 10 (2014)

  Fluorované fosfonáty

  Glykomika v diagnostice chorob

  Extrakce kovů supramolekulárními rozpouštědly

  Samoemulgující systémy a rozpustnost léčiv

  Bulletin

   

   

  Ročník 108

  CHLSAC 108 (10) 925-1016 (2014)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 108 No 9 (2014)

  Glykany na biočipech

  Konjugáty porfyrinů

  Black carbon

  Polysacharidy 2014

   

   

   

  Ročník 108

  CHLSAC 108 (9) 829-924 (2014)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 108 No 8 (2014)

  66. sjezd chemických společností

  7. - 10. září 2014

  Ostrava, Česká republika

  Sborník

  Zvláštní konferenční číslo 

   

   

  Ročník 108

  CHLSAC 108 (8) 729-828 (2014)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 108 No 7 (2014)

  Slepé uličky kvantového atomu

  Vlastnosti kompozitů

  Elektrochemie grafenu

  Fluorescenční analýza brandy

   

   

   

  Ročník 108

  CHLSAC 108 (7) 637-728 (2014)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 108 No 6 (2014)

  Toxicita těžkých kovů u rostlin

  Zelená metalurgie

  Modifikace polypropenu plazmatem

  Halofytní rostliny a fytoremediace

   

   

   

  Ročník 108

  CHLSAC 108 (6) 565-636 (2014)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 108 No 5 (2014)

  Vůně a chuť sladů

  Diagnostika kandidových infekcí

  Enzymové biopalivové články

  Ceny Metrohm

  Konference Sigma-Aldrich 

   

   

  Ročník 108

  CHLSAC 108 (5) 425-564 (2014)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 108 No 4 (2014)

  60 let ÚOCHB

  Molekuly a ionty v pohybu

  Helikálně-chirální aromáty

  Fosfonátové analogy nukleotidů

  Interakce inzulinu s jeho receptorem 

   

   

  Ročník 108

  CHLSAC 108 (4) 277-424 (2014)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 108 No 3 (2014)

  Dioxygenasy hydroxylující aromáty

  Stárnutí historických dokumentů

  Formáty antigen-vázajících molekul

  Akrylamid v potravinách

  Cena Merck 

   

   

  Ročník 108

  CHLSAC 108 (3) 181-276 (2014)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 108 No 2 (2014)

  Rychlý imunochromatografický test

  Glykokonjugované vakcíny

  Monolitické chromatografické kolony

  Antimon v životním prostředí

   

   

   

  Ročník 108

  CHLSAC 108 (2) 113-180 (2014)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 108 No 1 (2014)

  Případ bosutinib

  Struktura a biodostupnost léčiv

  Maskování chuti léčiv

  Léčiva s řízeným metabolismem

  Bulletin

   

   

  Ročník 108

  CHLSAC 108 (1) 001-112 (2014)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 107 No S3 (2013)

  Proceedings of the CECE Junior 2013

  12. - 13. listopadu 2013

  Brno, Česká republika

  Zvláštní konferenční číslo

  Editoři: F. Foret, J. Křenková, A. Guttman, K. Klepárník, P. Boček

   

  Ročník 107

  CHLSAC 107 (S3) s285-s481 (2013)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné), 1803-2389 (CD verze)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 107 No S2 (2013)

  Cena Merck 2013

  6. - 7. února 2013

  Brno, Česká republika

  Zvláštní konferenční číslo

  Editoři: J. Barek, V. Vyskočil

   

  Ročník 107

  CHLSAC 107 (S2) s213-s284 (2013)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné), 1803-2389 (CD verze)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 107 No S1 (2013)

  5th International Conference Polymeric Materials in Automotive PMA 2013 & 21st Slovak Rubber Conference SRC 2013

  Bratislava, Slovensko

  23. - 25. dubna 2013

  Články

  Zvláštní konferenční číslo

  Editor: Ľ. Černáková

   

  Ročník 107

  CHLSAC 107 (S1) s001-s212 (2013)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné), 1803-2389 (CD verze)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 107 No 12 (2013)

  Enzymové reakce a kapilární elektroforéza

  Biotechnologie lakasy

  Rezistentní škrob

  Kardiolipin

   

   

   

  Ročník 107

  CHLSAC 107 (12) 913-986 (2013)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 107 No 11 (2013)

  Cena Alfreda Badera

  Separace kapalných biopaliv

  Leucitová dentální keramika

  Náhradní sladidla

   

   

   

  Ročník 107

  CHLSAC 107 (11) 833-912 (2013)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 107 No 10 (2013)

  Ústav makromolekulární chemie AV ČR

  100 let prof. Otto Wichterleho

  Perspektivy chemie

  Cyklodextriny a polymery

  Polymerní kloubní náhrady

  Bulletin

   

  Ročník 107

  CHLSAC 107 (10) 753-832 (2013)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 107 No 9 (2013)

  Směsi nenasycených kaučuků

  Zvyšování biologické dostupnosti léčiva

  Využití EDTA

  Polysacharidy 2013

   

   

   

  Ročník 107

  CHLSAC 107 (9) 673-752 (2013)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 107 No 8 (2013)

  Termodynamika nanosystémů

  Bakterie pro bioremediaci

  Vedlejší účinky léčiv

  Epoxidace indenu

   

   

   

  Ročník 107

  CHLSAC 107 (8) 605-672 (2013)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

76 - 100 z 307 položek << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>