O časopise

Oficiální časopis Asociace českých společností chemických vycházející od roku 1876

ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné), 1803-2389 (CD-ROM)

Zkratka časopisu: Chem. Listy

Publikace v češtině, slovenštině a angličtině (pouze vyžádané příspěvky)

Zaměření

 • Referáty o chemii a příbuzných oborech (např. o biochemii, chemii a technologii materiálů, chemické a biochemické technologii, ekologii, informatice)
 • Původní články o laboratorních přístrojích a postupech
 • Články zaměřené na průmyslovou chemii
 • Recenze nových knih a aplikačního software
 • Diskusní rubrika
 • Osobní zprávy, konference, redakční poznámky

Čtenáři

 • Učitelé a studenti vysokých a středních škol
 • Pracovníci Akademie věd
 • Pracovníci průmyslového managementu
 • Pracovníci zdravotnických zařízení
 • Pracovníci státních institucí
 • Pracovníci resortních výzkumných ústavů
 • Pracovníci kontrolních laboratoří

Impakt faktor

 • Aktuální hodnota impakt faktoru je 0,356 (JCR 2021)
 • Vývoj impakt faktoru (IF):

Informace

Informace o rukopisech lze získat v redakci. Podrobnější informace o předplatném a inzerci lze získat rovněž v redakci nebo na sekretariátu České společnosti chemické.

Citováno

Časopis Chemické listy je citován v Chemical Abstracts, Chemical Titles, Current Contents, Science Citation Index.

Informace o cenách a předplatném

Cena jednotlivého výtisku:

 • 180 Kč

Roční předplatné pro rok 2022 (ročník 116, 12 čísel) pro Českou republiku:

 • 1810 Kč včetně poštovného (ČR)
 • 900 Kč včetně poštovného pro členy ČSCH (ČR)
 • 500 Kč individuální členské předplatné pro studenty

Ceny pro Slovenskou republiku:

 • 96 € při doručování prostřednictvím SCHS (plné předplatné)

Ceny pro zahraničí mimo Slovenskou republiku:

 • 96 € + poštovné (plné předplatné)

Objednávky přijímá redakce nebo sekretariát České společnosti chemické.