Informace pro knihovníky

Doporučujeme knihovníkům vědeckých institucí zařadit tento časopis do jejich portfolia elektronických časopisů. Tento časopis využívá systém pro otevřené publikování (Open Journal Systems).