Česká hmotnostní spektrometrie v roce 2020

13.02.2020

Hmotnostní spektrometrie je dnes analytickou technikou, se kterou se lze setkat nejen v akademickém prostředí, ale i v průmyslové praxi nebo v kontrolních laboratořích. Ačkoli hmotnostní spektrometrie v nedávné minulosti oslavila sto let své existence, v českém jazyce nevyšlo mnoho přehledných textů, které by tento dynamicky se rozvíjející analytický obor aktuálně v širším měřítku postihly. Právě nedostatek základních učebních textů v českém jazyce, které by byly tematicky věnovány hmotnostní spektrometrii, byl hlavní motivací pro přípravu dvou čísel Chemických listů – únorové a březnové číslo ročníku 114 (rok 2020) si v režimu „open access“ klade za cíl volně zpřístupnit aktuální texty všem zájemcům o obor hmotnostní spektrometrie. Obě čísla jsou/budou sestavena z výukových textů i přehledových článků s nejnovější literaturou.