Citační šablona pro časopisy Chemické listy a Czech Chemical Society Symposium Series (CCSSS)

28.08.2020

Při vytváření citací doporučujeme využívat citační manažer EndNote, pro který si můžete zde stáhnout citační šablonu časopisů Chemické listy a Czech Chemical Society Symposium Series (CCSSS).

Při přípravě šablony jsme hledali optimální rovnováhu mezí její univerzálností, aby pokryla většinu často využívaných typů citačních zdrojů, a snadnou použitelností. Proto šablona nyní obsahuje následující druhy citací:

Book (kniha, kap. 6.2.6. v Instrukcích pro autory (IA)),

Book Section (kapitola v knize, kap. 6.2.6. v IA),

Edited Book (kniha s editory, kap. 6.2.6. v IA),

Journal Article (článek v časopisu, kap. 6.2.2. a 6.2.3. v IA),

Patent (patenty a patentové přihlášky, kap. 6.2.8. v IA),

Thesis (bakalářské, diplomové, disertační a habilitační práce a další výzkumné zprávy, kap. 6.2.10. v IA) a

Web Page (internetové stránky, kap. 6.2.15. v IA).

U ostatních typů citačních zdrojů je v IA dána autorům větší volnost, je tedy poněkud problematické pro tyto druhy citací vytvořit jednoduchý předpis. Zde doporučujeme autorům vytvoření vlastního citačního předpisu v rámci poskytované šablony.

---

Jak pracovat s programem EndNote X9?

Krátká instruktážní videa v anglickém jazyce popisující základy práce s programem EndNote X9 jsou ke shlédnutí na YouTube pro operační systémy Windows a macOS.

Jak nainstalovat citační šablonu do programu EndNote X9?

  1. Stáhněte a uložte na Váš počítač citační šablonu.
  2. Dvojklikem myší na stažený soubor otevřete citační šablonu v programu EndNote.
  3. V otevřené citační šabloně přejděte na „File“ a zvolte „Save As...“ (slovo "Copy" v nabízeném jménu citační šablony „Chemicke Listy & CCSSS Copy“ můžete smazat či ponechat) a uložte ji pomocí tlačítka „Save“.
  4. Opět přejděte na „Menu“ a zvolte „Close Style“.
  5. Poté otevřete Vaši knihovnu EndNote, zvolte v horním rolovacím menu „Select Another Style...“ a vyberte požadovanou citační šablonu ze seznamu (pro snadnější nalezení čitační šablony můžete použít funkci "Quick Search" a klíčové slovo "chemicke").

Kde jsou uloženy citační šablony programu EndNote?

500 citačních šablon, které jsou již implementovány v základní verzi programu EndNote X9, je zpravidla uloženo ve složce C:\Program Files (x86)\EndNote X9\Styles

Jakékoli další citační šablony je třeba uložit mimo soubory programu EndNote do složky osobních citačních šablon. Chcete-li najít správné umístění složky osobních citačních šablon, otevřete nejprve program EndNote a podívejte se do „Edit“ > „Preferences...“ > „Folder Locations“. To Vám ukáže výchozí cestu k souborům citačních šablon („Style Folder“). Pokud budete v budoucnu jakoukoliv citační šablonu upravovat, uložte ji vždy do této složky osobních citačních šablon.

---

Věříme, že Vám naše šablona zjednoduší práci na přípravě Vašich rukopisů pro časopisy Chemické listyCzech Chemical Society Symposium Series. Rádi rovněž uvítáme případné návrhy na její vylepšení (pište prosím na e-mail: vlastimil.vyskocil@natur.cuni.cz).