Ženy v české chemii

08.03.2022

Březnové číslo našeho časopisu je věnováno ženám v české chemii, a to u příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě (11. únor) a Mezinárodního dne žen (8. březen), což jsou svátky, které se po celém světě v tyto dny slaví pod záštitou OSN.

Více podrobností o tomto zvláštním čísle naleznete v březnovém úvodníku.

Jednou z autorek, které do tohoto čísla přispěly, je i doc. RNDr. Květa Kalíková, Ph.D., která dne 1. března 2022 přednesla na Katedře analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy přednášku s názvem Superkritická fluidní chromatografie a její potenciál pro enantioselektivní separace. O této velmi zajímavé problematice se pak dočtete více v našem časopise v jejím příspěvku Sub/superkritická fluidní chromatografie pro analýzu chirálních sloučenin.

un.jpg