Monoterpeny v rostlinách

Autoři

  • Marcela Dvořáková Laboratoř rostlinných biotechnologií, Společná laboratoř Ústavu experimentální botaniky, AV ČR, v.v.i., a Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., Praha | Katedra organické a jaderné chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha
  • Irena Valterová Ústav organické chemie a biochemie, AV ČR, v.v.i., Praha
  • Tomáš Vaněk Laboratoř rostlinných biotechnologií, Společná laboratoř Ústavu experimentální botaniky, AV ČR, v.v.i., a Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., Praha

Klíčová slova:

monoterpeny, rostliny, emise, hmyz

Abstrakt

The article deals with the role of monoterpenes in the environment and their biosynthesis in plants. Monoterpenes play a significant role in plant defence and communication with the environment, especially with insect pests and pollinators. They are also considered bioactive compounds due to a great impact on human health. Monoterpenes show antimicrobial and antifungal properties and may also prevent cancer.

Stahování

Publikováno

15.11.2011

Jak citovat

Dvořáková, M., Valterová, I., & Vaněk, T. (2011). Monoterpeny v rostlinách. Chemické Listy, 105(11), 839–845. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1026

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)