Bilance emisí znečišťujících látek z malých zdrojů znečišťování se zaměřením na spalování tuhých paliv

Autoři

  • Jiří Horák Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum – Inovace pro efektivitu a životní prostředí, Ostrava-Poruba
  • František Hopan Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum – Inovace pro efektivitu a životní prostředí, Ostrava-Poruba
  • Michal Šyc Akademie věd České republiky, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.; Praha
  • Pavel Machálek Český hydrometeorologický ústav, Oddělení emisí a zdrojů, Praha
  • Kamil Krpec Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum – Inovace pro efektivitu a životní prostředí, Ostrava-Poruba
  • Tomáš Ocelka Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, NRL pro analýzu POP, Ostrava
  • Tomáš Tomšej Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, NRL pro analýzu POP, Ostrava

Klíčová slova:

emisní faktory, malé zdroje, emise, polyaromatické uhlovodíky, dioxiny, furany

Abstrakt

Solid-fuel combustion in small heating appliances produces notable quantities of pollutants. Emission levels of pollutants are estimated using emission factors and fuel consumption data. Emission factors for small heating appliances depend, among others, on the fuel type, appliance design, fuel loading and operation conditions. At present, it is necessary to confront the used emission factors with the current state of knowledge. A large diferences of emission factors is illustrated on examples of polycyclic aromatic hydrocarbons and polychlorinated dibenzodioxines/dibenzofurans (PCDD/F) obtained from published sources. Different values of emission factors cause a high uncertainty of calculated emission inventories and emissions from particular sources.

Stahování

Publikováno

15.11.2011

Jak citovat

Horák, J., Hopan, F., Šyc, M., Machálek, P., Krpec, K., Ocelka, T., & Tomšej, T. (2011). Bilance emisí znečišťujících látek z malých zdrojů znečišťování se zaměřením na spalování tuhých paliv. Chemické Listy, 105(11), 851–855. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1028

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)