Použití fyzikálně-chemických nástrojů pro predikci mikrobiální adheze

Autoři

  • Gita Procházková Ústav kvasné chemie a bioinženýrství, VŠCHT Praha, Praha
  • Vladimír Jirků Ústav kvasné chemie a bioinženýrství, VŠCHT Praha, Praha
  • Lidmila Bartovská Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha, Praha
  • Tomáš Brányik Ústav kvasné chemie a bioinženýrství, VŠCHT Praha, Praha

Klíčová slova:

adheze, biofilm, interakce, mezifázové napětí, fyzikálně-chemické přístupy

Abstrakt

Microbial adhesion to solid surfaces has either important applications (immobilization) or negative (cause of illnesses, biofouling etc.) implications. This review summarizes the theoretical models that are able to predict quantitatively the cell adhesion to solid particles, based on physicochemical properties of the interacting surfaces, such as the thermodynamic balance of interaction energies, classical DLVO and extended DLVO (XDLVO) theory. It deals with their principles, advantages, limitations and (dis)agreements between model predictions and adhesion experiments.

Stahování

Publikováno

15.11.2011

Jak citovat

Procházková, G., Jirků, V., Bartovská, L., & Brányik, T. (2011). Použití fyzikálně-chemických nástrojů pro predikci mikrobiální adheze. Chemické Listy, 105(11), 856–863. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1029

Číslo

Sekce

Články