Kopyrolýza hnědého uhlí a řepkových pokrutin

Autoři

  • Karel Ciahotný Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, FTOP, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • Jaroslav Kusý Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
  • Lucie Kolářová Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, FTOP, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • Marcela Šafářová Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
  • Lukáš Anděl Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Klíčová slova:

uhlí, pokrutiny, kopyrolýza, kapalná paliva

Abstrakt

Copyrolysis of brown coal with biomass is a method for recovery of liquid hydrocarbons, which can be used after refining as a fuel for engines. The results of brown coal - rape cake copyrolysis on laboratory scale, carried out at up to 650 °C are described. The mass balance of semicoke, liquid and gas products from the copyrolysis of brown coal (85–100 %) – rape cake was estimated. The yields of liquid products were 20 %, whilst those in rape cake pyrolysis 30 %. The yields of gases ranged between 17 and 19 % and their calorific values were 31–32 MJ m–3.

Stahování

Publikováno

15.11.2011

Jak citovat

Ciahotný, K., Kusý, J., Kolářová, L., Šafářová, M., & Anděl, L. (2011). Kopyrolýza hnědého uhlí a řepkových pokrutin. Chemické Listy, 105(11), 879–884. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1033

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)