Jaroslav Fikr: Jak porozumíme chemickým vzorcům a rovnicím

Autoři

  • Vratislav Flemr
  • František Liška

Stahování

Publikováno

15.10.2011

Jak citovat

Flemr, V., & Liška, F. (2011). Jaroslav Fikr: Jak porozumíme chemickým vzorcům a rovnicím. Chemické Listy, 105(10), 801. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1054

Číslo

Sekce

Recenze