Přírodní látky a jejich deriváty chuti chladivé

Autoři

  • Jana Čopíková Ústav chemie a technologie sacharidů, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • Jitka Moravcová Ústav chemie přírodních látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • Oldřich Lapčík Ústav chemie přírodních látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • Lubomír Opletal Katedra farmaceutické botaniky a ekologie, FarmF UK v Praze, Hradec Králové
  • Pavel Drašar Ústav chemie přírodních látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

přírodní látka, chladivá chuť, potravní doplněk, obnovitelné zdroje, menthol

Abstrakt

Review article brings comprehensive survey on compounds having cooling taste (sensation) of both types, influencing the trigeminal perception and expressing negative enthalpy on dissolution. Other use of these compounds is discussed.

Stahování

Publikováno

15.12.2011

Jak citovat

Čopíková, J., Moravcová, J., Lapčík, O., Opletal, L., & Drašar, P. (2011). Přírodní látky a jejich deriváty chuti chladivé. Chemické Listy, 105(12), 938–942. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1062

Číslo

Sekce

Články