Stanovení arsenu v ořeších pomocí AAS – verifikace metody a kvantifikace nejistoty stanovení

Autoři

  • David Milde Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc
  • Adriana Linhartová Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc

Klíčová slova:

arsen, atomová absorpční spektrometrie, verifikace metody, elektrotermická atomizace, generování hydridů

Abstrakt

This work focuses on optimisation of arsenic determination in nuts by AAS and in-house validation including the estimation of uncertainty using the top-down approach. All samples were digested by microwave mineralisation prior to analysis. Optimisation of conditions for electrothermal atomization (temperature program, modi­fiers, radiation source) and hydride generation (reduction reagent, atomization temperature) was performed. Both techniques were subsequently applied to determination of As in different parts of several types of nuts. The results of the in-house validation and uncertainty estimation obtained by analysis of certified reference materials are shown.

Stahování

Publikováno

15.09.2011

Jak citovat

Milde, D., & Linhartová, A. (2011). Stanovení arsenu v ořeších pomocí AAS – verifikace metody a kvantifikace nejistoty stanovení. Chemické Listy, 105(9), 707–711. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1082

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)