Oxid osmičelý – vlastnosti, využitie a analytické metódy na jeho stanovenie

Autoři

  • Ľubomír Švorc Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava
  • Jaroslav Durdiak Katedra chémie, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok
  • Peter Tomčík Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava | Katedra chémie, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok
  • Miroslav Rievaj Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava
  • Dušan Bustin Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava

Klíčová slova:

oxid osmičelý, chemická zbraň, labelizácia DNA, elektrónová mikroskopia, voltampérometria, pastové elektródy

Abstrakt

The review deals with osmium tetroxide, a very toxic volatile substance. It can be misused as a chemical weapon intoxicating by inhalation in closed space with limited air circulation (airports, shopping centres). In contrast, osmium tetroxide is very important compound in analytical chemistry especially in electron microscopy and DNA labelling in biophysical chemistry. Some analytical techniques for its detection are discussed with an emphasis on voltammetric methods.

Stahování

Publikováno

15.08.2011

Jak citovat

Švorc, Ľubomír, Durdiak, J., Tomčík, P., Rievaj, M., & Bustin, D. (2011). Oxid osmičelý – vlastnosti, využitie a analytické metódy na jeho stanovenie. Chemické Listy, 105(8), 598–602. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1095

Číslo

Sekce

Články