Analytické metódy na stanovenie dusitanov

Autoři

  • K. Lenghartová Katedra chémie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava, Slovensko
  • L. Lauko Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko
  • E. Beinrohr Katedra chémie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava, Slovensko | Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko

Klíčová slova:

dusitany, výskyt, účinky, metódy stanovenia

Abstrakt

Nitrites represent a serious health problem especially if present in drinking water for infants. On the other hand, they are used in the treatment of some cardiovascular diseases. The article deals with analytical methods used for the determination of nitrites in various samples.

Stahování

Publikováno

15.03.2015

Jak citovat

Lenghartová, K., Lauko, L., & Beinrohr, E. (2015). Analytické metódy na stanovenie dusitanov. Chemické Listy, 109(3), 191–197. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1306

Číslo

Sekce

Články