Interakcia ťažkých kovov a vybraných biochemických parametrov muflonej zveri

Autoři

  • T. Pošiváková Katedra ekológie, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, Slovensko
  • J. Švajlenka Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve, Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Košice, Slovensko
  • G. Lazar Klinika prežúvavcov, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • J. Pošivák Klinika prežúvavcov, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • C. Tóthová Klinika prežúvavcov, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • I. Sopoliga Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozanovciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • J. Poráčová Katedra biológie, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, Slovensko

Klíčová slova:

biochemický marker, divo žijúca zver, ťažký kov, prírodné prostredie, voda

Abstrakt

The objective of this study was to analyse the effect of the presence of heavy metals in water resources in the eastern part of the Slovak Republic on the selected biochemical parameters in mouflons. The object of the examination of our work was to analyse the presence of selected heavy metals in surface water located in the present game reserve and their effect on selected biochemical parameters in male mouflons. Results of statistical testing of experimental group of male mouflons in 2014 and 2015 confirmed a significant negative correlation (P < 0.05) between alkaline phosphatase (ALP), alanine aminotransferase (ALT) and selected heavy metals. A significant negative correlation (P < 0.01) has been shown between aspartate aminotransferase (AST) and selected heavy metals. Significant negative correlation (P < 0.01) was observed between trigliceride (TG). In case of calcium (Ca), phosphor (P), albumin (ALB), ceratinine (CREA) we observed significant negative correlation with selected heavy metals (P < 0.01). Significant positive correlation (P < 0.01) was observed between glucose (GLUC). A significant positive correlation (P < 0.05) has been shown between urea (UA) and selected heavy metals. Our results point out the interaction of selected heavy metals and selected biochemical parameters.

Stahování

Publikováno

15.04.2016

Jak citovat

Pošiváková, T., Švajlenka, J., Lazar, G., Pošivák, J., Tóthová, C., Sopoliga, I., & Poráčová, J. (2016). Interakcia ťažkých kovov a vybraných biochemických parametrov muflonej zveri. Chemické Listy, 110(4), 284–288. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/206

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)