Je chemické inženýrství věda?

Autoři

  • K. Wichterle

Stahování

Publikováno

15.02.2018

Jak citovat

Wichterle, K. (2018). Je chemické inženýrství věda?. Chemické Listy, 112(2), 77–78. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2986

Číslo

Sekce

Úvodník