Cesta k selektivní aktivaci inertních vazeb C–H

Autoři

  • D. Bím Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha
  • M. Srnec Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha

Klíčová slova:

přenos atomu vodíku, faktor asynchronicity, redukční potenciál, konstanta kyselosti, Marcusova teorie, reorganizační energie

Abstrakt

An understanding and full control over the selective activation of the C–H bonds is a dream of many chemists. One important factor contributing to selectivity has been well known for decades. It refers to as the Bell-Evans-Polanyi principle, according to which the C–H bond with a smaller bond dissociation free energy is preferably cleaved. Here, we describe an unexpected and overlooked, but important thermodynamic effect on the reaction barrier that arises from the difference in redox and acidobasic contributions to the free energy of reaction. Based on these findings, we formulate the new, general, and powerful concept of “asynchronicity factor” in reactions involving hydrogen atom transfer.

Stahování

Publikováno

15.10.2018

Jak citovat

Bím, D., & Srnec, M. (2018). Cesta k selektivní aktivaci inertních vazeb C–H. Chemické Listy, 112(10), 648–654. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3188

Číslo

Sekce

Články