Možnosti využití elektronového urychlovače pro testování mazacích médií

Autoři

  • J. Stodola Fakulta vojenských technologií, Univerzita obrany v Brně, Brno, Česká republika
  • M. Porubská Fakulta přírodních věd, Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře, Nitra, Slovensko
  • P. Hybler Univerzitní centrum elektronických urychlovačů Slovenské zdravotnické university v Bratislavě, dislokované pracoviště Trenčín, Trenčín, Slovensko

Klíčová slova:

ionizující záření, svazek urychlených elektronů, motorový olej, hydraulická kapalina, kinematická viskozita

Abstrakt

The article deals with selected results of a pilot project on the research of changes in the kinematic viscosity of mineral oils due to the exposition to ionizing radiation. Lubricating media are essential for the operation of energy sources and their functional systems (internal combustion engines, gear units, hydraulic systems, etc.). Their functional properties, base oil and used additives (detergents, dispersants, anti-corrosion and anti-wear additives, viscosity modifiers, polymer swelling agents, adhesion promoters, oxidation inhibitors, metal deactivators, anti-fouling agents, etc.) significantly affect the reliability and durability of energy sources and their systems.

Stahování

Publikováno

15.11.2018

Jak citovat

Stodola, J., Porubská, M., & Hybler, P. (2018). Možnosti využití elektronového urychlovače pro testování mazacích médií. Chemické Listy, 112(11), 784–789. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3217

Číslo

Sekce

Články