Mikroplasty ako environmentálne riziko

Autoři

  • A. Grenčíková Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko
  • P. Brandeburová Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko
  • J. Ryba Oddelenie spracovania polymérov (detašované pracovisko), Ústav prírodných a syntetických polymérov, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko
  • S. Vlčková Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko
  • T. Mackuľak Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko

Klíčová slova:

mikroplasty, zdroje a správanie sa, hlavné zdroje, ekotoxicita, potravový reťazec

Abstrakt

Microplastics are abundant and widespread within the marine environment, being found in their highest concentrations along coastlines and within mid-ocean gyres. Ingestion of microplastics has been demonstrated in a range of marine organisms. This process may facilitate the transfer of chemical additives or hydrophobic waterborne pollutants to biota. This review discusses the mechanisms of generation and potential impacts of microplastics in the environment.

Stahování

Publikováno

15.01.2019

Jak citovat

Grenčíková, A., Brandeburová, P., Ryba, J., Vlčková, S., & Mackuľak, T. (2019). Mikroplasty ako environmentálne riziko. Chemické Listy, 113(1), 16–22. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3261

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)