Aktuální trendy druhové identifikace rybího masa pomocí molekulárně-biologických metod

Autoři

  • S. Lencová Ústav biochemie a mikrobiologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • K. Zdeňková Ústav biochemie a mikrobiologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • D. Akhatova Ústav biochemie a mikrobiologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha | Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., Praha
  • K. Demnerová Ústav biochemie a mikrobiologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

falšování rybího masa, polymerasová řetězová reakce, izotermická amplifikace zprostředkovaná smyčkou (LAMP), Multi-Analyte Profiling (xMAP)

Abstrakt

Nowadays, food adulteration is a common problem. Fish meat is a typical commodity which is adulterated very often. Therefore, it is necessary to find effective methods for fish meat authentication. Molecular-biological methods based on the analysis of mitochondrial and genomic markers were proved to be suitable for this purpose. Especially, polymerase chain reaction is commonly used, but there are new methods like Loop-mediated Isothermal Amplification or Multi-Analyte Profiling with a huge potential for fish species identification. In this paper, advantages and disadvantages of a use of different markers and three molecular-biological methods for the purpose of fish fraud detection are summarized.

Stahování

Publikováno

15.05.2019

Jak citovat

Lencová, S., Zdeňková, K., Akhatova, D., & Demnerová, K. (2019). Aktuální trendy druhové identifikace rybího masa pomocí molekulárně-biologických metod. Chemické Listy, 113(5), 292–300. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3354

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 > >>