Úskalí měření tromboxanů v klinické praxi

Autoři

  • T. Adámek Interní oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha
  • Z. Paluch Ústav farmakologie 2. LF UK Praha, Praha
  • Š. Alušík Katedra vnitřního lékařství IPVZ, Praha

Klíčová slova:

aspirin, cyklooxygenasa, tromboxan B₂, 11-dehydrotromboxan B₂, tromboxan A₂

Abstrakt

The efficacy of antiplatelet therapy with aspirin is assessed by the degree of suppression of thromboxane A2 or its metabolites. The techniques used most widely in current clinical practice are enzyme immunoassays. However, their results vary considerably depending, in particular, on the technique of sample processing. The authors describe the most often assessed thromboxane A2 metabolites and the determination of their blood plasma, serum and urine levels. They also discuss the pros and cons of assessing individual thromboxane A2 metabolites and possible causes of inadequate aspirin-induced thromboxane suppression. The authors also mention novel, so called direct techniques allowing for a direct evidence of cyclooxygenase-1 acetylation, which are becoming reference ones for other techniques.

Stahování

Publikováno

15.05.2019

Jak citovat

Adámek, T., Paluch, Z., & Alušík, Š. (2019). Úskalí měření tromboxanů v klinické praxi. Chemické Listy, 113(5), 315–319. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3357

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)