Snížení emisí oxidu siřičitého ve spalinách u kotlů s fluidní vrstvou způsobuje navýšení emisí oxidu uhličitého

Autoři

  • P. Buryan Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

emise oxidu uhličitého, emise oxidu siřičitého, emisní limity, spaliny, fluidní kotel, uhlí, vápenec

Abstrakt

Reducing emissions of sulfur dioxide during coal combustion associated with dry desulphurization of flue gases by limestone is necessarily associated with an increase in carbon dioxide emissions. The article presents complex technological data associated with the increase in carbon dioxide emissions, while ensuring the newly applied emission limit of 200 mg SO2 m–3 of combustion gases for the model power equipment with a power input of more than 300 MW.

Stahování

Publikováno

15.11.2019

Jak citovat

Buryan, P. (2019). Snížení emisí oxidu siřičitého ve spalinách u kotlů s fluidní vrstvou způsobuje navýšení emisí oxidu uhličitého. Chemické Listy, 113(11), 686–690. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3491

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>