Metodika a aplikace stanovení kosmogenních radionuklidů ¹⁰Be a ²⁶Al urychlovačovou hmotnostní spektrometrií

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20230107

Klíčová slova:

urychlovačová hmotnostní spektrometrie, kosmogenní radionuklidy, ¹⁰Be, ²⁶Al, datování, vědy o Zemi, archeologie

Abstrakt

The measurement of cosmogenic radionuclides 10Be and 26Al by accelerator mass spectrometry (AMS) has become an invaluable tool for dating events and processes in Quaternary geochronology, and in archaeology and paleoanthropology. Here we present an overview of the current state of research by providing the theoretical and methodological background and describe processes of sample preparation and measurement by AMS. We also summarize the main geochronology calculation models for exposure and burial dating for the above applications and analysis of extra-terrestrial materials.

chla.jpg

Měření kosmogenních radionuklidů 10Be a 26Al se stalo neocenitelným nástrojem pro datování událostí a procesů v kvartérní geochronologii, archeologii a paleoantropologii. V článku je uveden současný stav výzkumu na základě teoretických a metodických poznatků a jsou popsány postupy přípravy vzorků a jejich měření metodou urychlovačové hmotnostní spektrometrie. Také je podán přehled hlavních geochronologických modelů pro datování povrchové expozice a stáří uložení pro výše uvedené aplikace a pro analýzu mimozemských materiálů.

Stahování

Publikováno

15.02.2023

Jak citovat

Kučera, J., Kameník, J., Garba, R., & Povinec, P. P. (2023). Metodika a aplikace stanovení kosmogenních radionuklidů ¹⁰Be a ²⁶Al urychlovačovou hmotnostní spektrometrií. Chemické Listy, 117(2), 107–113. https://doi.org/10.54779/chl20230107

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)