O síle paňdžábského asfaltu

Autoři

  • Michal Jurášek Ústav chemie přírodních látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-5069-9716
  • Josef Cabalka Nové Kounice, Bochov, Česká republika
  • Pavel Drašar Ústav chemie přírodních látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0003-0093-7007

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20230547

Klíčová slova:

shilajit, mumijo, rasájana, biologická aktivita, vlastnosti, fulvokyseliny

Abstrakt

Mumio (shilajit), a substance similar to asphalt or resin that oozes from rocks during hot sunny days, mostly in caves in the Himalayas, is known as a medicinal substance in Eastern medicine. It is slowly being accepted by Western healing as well as medicine. It mainly contains fulvic acids, humic acids and a number of other substances. The article mainly summarizes recent information about this substance.

Full text English translation is available in the on-line version.

chla.jpg

Mumio (šíladžít), hmota podobná asfaltu či pryskyřici, která vytéká ze skal během horkých slunných dní většinou v jeskyních v Himálaji, je známá jako medicinální substance východní medicíny. Pozvolna je přijímána západním léčitelstvím, ale i medicínou. Obsahuje zejména fulvové kyseliny, humíny, humové kyseliny a radu dalších látek. Článek shrnuje zejména recentní informace o této substanci.

Publikováno

15.09.2023

Jak citovat

Jurášek, M., Cabalka, J., & Drašar, P. (2023). O síle paňdžábského asfaltu. Chemické Listy, 117(9), 547–550. https://doi.org/10.54779/chl20230547

Číslo

Sekce

Články