Biochemický význam matrix Gla proteinu a jeho potencionální využití v klinické biochemii jako markeru

Autoři

  • Miloš Barna Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika | 1. ortopedická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika
  • Jana Čepová Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika
  • Kateřina Dunovská Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika
  • Pavel Melicherčík 1. ortopedická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika
  • Vladislav Barták 1. ortopedická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika
  • Richard Průša Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika
  • René Kizek Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika
  • Eva Klapková Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20240270

Klíčová slova:

kostní metabolismus, matrixové Gla proteiny, hladiny vápníku a fosforu, biochemické markery, glykoproteiny, vitamin K2

Abstrakt

The aim of this work was to present an overview on the biochemical significance of the matrix γ‑carboxyglutamate (Gla) protein (MGP). According to the literature, the MGP is associated with vascular, bone, and kidney metabolisms, as well asvitamin K levels. The relationship of MGP to Keutel's syndrome, Pseudoxanthoma elasticum, colitis, and dental calculus is described. The information published so far suggests that MGP protein levels could have potential as a biochemical marker in these serious diseases.

chla.jpg

Cílem práce bylo získat přehled o biochemickém významu matrix γ-karboxyglutamátového (Gla) proteinu (MGP). Jsou předloženy literární podklady ukazující spojení MGP s metabolismem cév, kostí, ledvin a hladinami vitaminu K. Je popsán vztah MGP ke Keutelově syndromu, pseudoxanthoma elasticum, kolitidě a zubnímu kameni. Doposud získané informace naznačují, že hladiny MGP by mohly sloužit jako biochemický marker u těchto závažných onemocnění.

Stahování

Publikováno

15.05.2024

Jak citovat

Barna, M., Čepová, J., Dunovská, K., Melicherčík, P., Barták, V., Průša, R., Kizek, R., & Klapková, E. (2024). Biochemický význam matrix Gla proteinu a jeho potencionální využití v klinické biochemii jako markeru. Chemické Listy, 118(5), 270–276. https://doi.org/10.54779/chl20240270

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)