Stanovení vybraných biologicky aktivních látek v levanduli lékařské vypěstované v České republice

Autoři

  • Iveta Šístková Ústav konzervace potravin, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0001-9025-5100
  • Vojtěch Kružík Ústav konzervace potravin, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-8213-1738
  • Iveta Horsáková Ústav konzervace potravin, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0001-9491-7335
  • Helena Neumannová Tři věže s.r.o., Lišnice, Česká republika
  • Helena Čížková Ústav konzervace potravin, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0001-9666-7261

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20240284

Klíčová slova:

levandule lékařská, Lavandula angustifolia, silice, fenoly, flavonoidy

Abstrakt

Lavender as a herb and the lavender essential oil have a wide range of biological effects. They have been used in cosmetics and medicinal products since the times of ancient Greece and Rome. Nowadays, there is a wide range of products containing lavender on the market, either as such (lavender tea or biscuits or other snacks with lavender flowers) or containing lavender essential oil or aqueous solutions of lavender (cosmetics, drugstore goods, food or pharmaceutical preparations). This work focuses on the determination of the essential oil content, the representation of volatile substances and the determination of total phenols and flavonoids in samples of medicinal lavender from the Levandulové údolí and bought in the Czech shops.

chla.jpg

Levandule jako rostlina a levandulová silice mají široké spektrum biologických účinků, levandule se v kosmetice a léčivých přípravcích využívá již od dob starého Řecka a Říma. V dnešní době se na trhu vyskytuje nepřeberná škála produktů obsahujících levanduli, ať už jako takovou (levandulový čaj nebo sušenky či jiné pochutiny s květy levandule), případně obsahující levandulovou silici či vodné extrakty levandule (kosmetika, drogerie, potraviny či farmaceutické přípravky). Tato práce se zaměřuje na zjištění obsahu silice, zastoupení těkavých látek a stanovení celkových fenolů a flavonoidů u vzorků levandule lékařské z Levandulového údolí a porovnání výsledků se složením levandulových květů prodávaných jako bylinné čaje v tržní síti České republiky.

Stahování

Publikováno

15.05.2024

Jak citovat

Šístková, I., Kružík, V., Horsáková, I., Neumannová, H., & Čížková, H. (2024). Stanovení vybraných biologicky aktivních látek v levanduli lékařské vypěstované v České republice. Chemické Listy, 118(5), 284–289. https://doi.org/10.54779/chl20240284

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)