K vývoji publikování odborných sdělení v 21. století

Autoři

  • P. Chuchvalec

Stahování

Publikováno

15.05.2014

Jak citovat

Chuchvalec, P. (2014). K vývoji publikování odborných sdělení v 21. století. Chemické Listy, 108(5), 425. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/497

Číslo

Sekce

Úvodník