Enantiomérne separácie proteínogénnych aminokyselín na teikoplanínových stacionárnych fázach

Autoři

  • Z. Deáková Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko | Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie, Lekárska fakulta UK, Bratislava, Slovensko
  • Z. Ďuračková Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie, Lekárska fakulta UK, Bratislava, Slovensko
  • J. Lehotay Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko

Klíčová slova:

proteínogénne aminokyseliny, teikoplanín, HPLC

Abstrakt

Macrocyclic glycopeptides are becoming popular in chiral analytical chemistry due to a wide spectrum of their applications. Teicoplanin columns provide a highest separation selectivity of amino acid enantiomers, especially of underivatized amino acids. Chiral stationary phases can be also used for determination of amino acid enantiomers in biological samples.

Stahování

Publikováno

15.05.2014

Jak citovat

Deáková, Z., Ďuračková, Z., & Lehotay, J. (2014). Enantiomérne separácie proteínogénnych aminokyselín na teikoplanínových stacionárnych fázach. Chemické Listy, 108(5), 436–441. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/499

Číslo

Sekce

Články