Využitie cyklodextrínov v plynovej chromatografii: príprava kapilárnych kolón s cyklodextrínovými stacionárnymi fázami

Autoři

  • D. Kačeriaková Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • I. Špánik Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko

Klíčová slova:

cyklodextríny, plynová chromatografia, chirálne stacionárne fázy, enantioméry

Abstrakt

The columns are prepared by anchoring a cyclodextrin derivative in (polysiloxanes or ionic liquids) to inner capillary surface by physicochemical interactions. The cyclodextrine derivative and solvent polarity are the main factors influencing the efficiency and enantioselectivity of the columns. Alternatively, a cyclodextrin derivative copolymers is covalently attached to polysiloxane. This procedure enabled the column application at both lower and higher temperatures. Another method uses two or more independent chiral selectors, either dissolved in or bonded to an achiral solvent.

Stahování

Publikováno

15.05.2014

Jak citovat

Kačeriaková, D., & Špánik, I. (2014). Využitie cyklodextrínov v plynovej chromatografii: príprava kapilárnych kolón s cyklodextrínovými stacionárnymi fázami. Chemické Listy, 108(5), 462–469. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/503

Číslo

Sekce

Články