Možnosti charakterizace uhlíkových pastových elektrod

Autoři

  • T. Mikysek Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
  • M. Stočes Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
  • I. Švancara Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
  • K. Vytřas Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice

Klíčová slova:

uhlíková pastová elektroda, charakterizace, cyklická voltametrie, odpor

Abstrakt

The review offers an overview of potential characterisation methods for carbon paste electrodes. It may also serve as a guide for further research of their applications.

Stahování

Publikováno

15.05.2014

Jak citovat

Mikysek, T., Stočes, M., Švancara, I., & Vytřas, K. (2014). Možnosti charakterizace uhlíkových pastových elektrod. Chemické Listy, 108(5), 513–518. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/512

Číslo

Sekce

Články