První půlstoletí steroidní chemie

Autoři

  • A. Kasal Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha
  • H. Chodounská Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha

Stahování

Publikováno

15.04.2014

Jak citovat

Kasal, A., & Chodounská, H. (2014). První půlstoletí steroidní chemie. Chemické Listy, 108(4), 401–404. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/530

Číslo

Sekce

Bulletin

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)