Koncept formálneho oxidačného čísla IX a návrh valenčných prípon pre oxidačné čísla vyššie ako VIII

Autoři

  • L. Krivosudský Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie, Bratislava, Slovensko
  • M. Galamboš Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie, Bratislava, Slovensko
  • J. Levická Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava, Slovensko

Klíčová slova:

nomenklatúra, terminológia, anorganická chémia, oxidačné číslo, valenčná prípona

Abstrakt

The authors sum up the experimental results testifying the existence of iridium in the oxidation state +IX and then analyze the results of theoretical calculations admitting the hypothetical existence of selected compounds in oxidation states higher than VIII. The second part of the paper is devoted to the proposal of valency suffixes in the Slovak language for the oxidation states IX, X, XI and XII, founded also on linguistic analysis.

Stahování

Publikováno

15.08.2017

Jak citovat

Krivosudský, L., Galamboš, M., & Levická, J. (2017). Koncept formálneho oxidačného čísla IX a návrh valenčných prípon pre oxidačné čísla vyššie ako VIII. Chemické Listy, 111(8), 509–515. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/54

Číslo

Sekce

Články