Velkoplošná uhlíková filmová elektroda – jednoduchý senzor pro voltametrické stanovení elektrochemicky redukovatelných organických sloučenin

Autoři

  • H. Šmejkalová Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Univerzitní výzkumné centrum UNCE „Supramolekulární chemie“, Katedra analytické chemie, UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, Praha
  • V. Vyskočil Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Univerzitní výzkumné centrum UNCE „Supramolekulární chemie“, Katedra analytické chemie, UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, Praha

Klíčová slova:

filmová kompozitní elektroda, kompozitní film z mikrokrystalického přírodního grafitu a polystyrenu, 4-nitrofenol, DC voltametrie, diferenční pulzní voltametrie, pitná voda, říční voda

Abstrakt

A newly developed large-surface carbon film electrode (LS-CFE) based on a microcrystalline natural graphi­te–polystyrene composite film was used to study the electrochemical behavior of 4-nitrophenol (4-NP) using DC voltammetry (DCV) and differential pulse voltammetry (DPV). Voltammetic behavior of 4-NP was investigated in dependence on the pH of the used Britton-Robinson buffer. As optimum pH values for the voltammetric determination of 4-NP at the LS-CFE in the cathodic potential region, the pH values 6.0 (for DCV) and 7.0 (for DPV) were chosen. The determinations of 4-NP at the LS-CFE (at a concentration of the analyte of 1·10–4 mol l–1) showed a good repeatability for both voltammetric techniques used (RSD 2.2 % for DCV and 0.4 % for DPV). Under optimum conditions, the calibration dependences of 4-NP were measured in the concentration range from 1 to 100 µmol l–1, with limits of quantification (LQs) of 2.3 µmol l–1 and 1.8 µmol l–1 for DCV and DPV, respectively. The applicability of the newly developed methods for the determination of 4-NP was verified on the model samples of drinking and river water, with LQs in the range from 1 to 2 µmol l–1.

Stahování

Publikováno

15.03.2014

Jak citovat

Šmejkalová, H., & Vyskočil, V. (2014). Velkoplošná uhlíková filmová elektroda – jednoduchý senzor pro voltametrické stanovení elektrochemicky redukovatelných organických sloučenin. Chemické Listy, 108(3), 264–270. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/545

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>