Studium enzymových reakcí kapilární elektroforézou v on-line uspořádání

Autoři

  • R. Řemínek Ústav biochemie, Přírodovědecká fakulta a Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
  • M. Zeisbergerová Ústav biochemie, Přírodovědecká fakulta a Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
  • Z. Glatz Ústav biochemie, Přírodovědecká fakulta a Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno

Klíčová slova:

kapilární elektroforéza, on-line metoda, enzymová aktivita, kinetika enzymové reakce, inhibice enzymové reakce, elektroforeticky zprostředkovaná mikroanalýza, difuze

Abstrakt

This review deals with techniques of mixing enzymes and reactants in on-line determination of enzyme activity by capillary electrophoresis. The on-line methods, principles and applications in microanalysis and techniques based on transverse and longitudinal diffusion are discussed. Trends of future development of the field are outlined.

Stahování

Publikováno

15.12.2013

Jak citovat

Řemínek, R., Zeisbergerová, M., & Glatz, Z. (2013). Studium enzymových reakcí kapilární elektroforézou v on-line uspořádání. Chemické Listy, 107(12), 914–920. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/583

Číslo

Sekce

Články