Přehled základní legislativy v chemickém průmyslu

Autoři

  • M. Tondlová Katedra podnikové ekonomiky, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha

Klíčová slova:

legislativa chemických látek, nařízení EU, směrnice EU

Abstrakt

The review presents an overview of the main legal standards that regulate the chemical industry in the Czech Republic. The list is divided into national standards and regulation of the European Union.

Stahování

Publikováno

15.10.2013

Jak citovat

Tondlová, M. (2013). Přehled základní legislativy v chemickém průmyslu. Chemické Listy, 107(10), 814–815. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/608

Číslo

Sekce

Bulletin