Úroveň vybraných chemických dovedností žáků základních škol a gymnázií

Autoři

  • H. Čtrnáctová Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha
  • H. Cídlová Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brně, Brno
  • E. Trnová Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brně, Brno
  • A. Bayerová Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha
  • G. Kuběnová Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brně, Brno

Klíčová slova:

základní a střední školy, vzdělávací programy, obecné a speciální chemické dovednosti, dovednostní testy, úroveň dovedností

Abstrakt

At present the problems of attractivity and adequacy of school education in natural science is discussed in many countries. In the Czech Republic curriculum changes continued in 2005–2010, which enabled the schools to form their own educational programs. In the frame of a research project, tests were designed for conducting a survey of general and specific chemical skills of pupils in the last year of primary schools and of students in the last but one year of grammar schools.

Stahování

Publikováno

15.11.2013

Jak citovat

Čtrnáctová, H., Cídlová, H., Trnová, E., Bayerová, A., & Kuběnová, G. (2013). Úroveň vybraných chemických dovedností žáků základních škol a gymnázií. Chemické Listy, 107(11), 897–905. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/737

Číslo

Sekce

Články