Některá výročí významných mezníků vědeckého pokroku v r. 2013

Autoři

  • K. Káš

Stahování

Publikováno

15.03.2013

Jak citovat

Káš, K. (2013). Některá výročí významných mezníků vědeckého pokroku v r. 2013. Chemické Listy, 107(3), 193. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/739

Číslo

Sekce

Úvodník